Opublikowano

Od „Jak?” do „Tak!”: planner ślubny szyty na miarę

Planowanie ślubu. Temat wymagający ogromnych nakładów czasu, zaangażowania i zdolności organizacyjnych. Do tego często osadzony jest w naszych codziennych obowiązkach. Od trudnego pytania: “Jak?” czeka nas jeszcze długa droga do cudownego powiedzenia sobie “Tak!”. Pomysł, marzenia, wizja  tego dnia to jedno, proces organizacyjny to drugie.

O skutecznym planowaniu ślubu, narzędziach do tego przeznaczonych oraz swoich własnych doświadczeniach rozmawiamy z inspirującą parą fotografów ślubnych Everbay.co. Zuzana i Martin wspomogli już niejedną młodą parę w organizacji ślubu. W jaki sposób? Przeczytajcie!

1. Dlaczego postanowiliście stworzyć swój planner ślubny?

Pierwsze impulsy do stworzenia plannera ślubnego miały swój początek podczas spotkań z przyszłymi pannami młodymi. Często miały one wszystkie swoje notatki zapisane na kartkach papieru i na ich podstawie pytały nas o porady organizacyjne – co działa, a co nie działa podczas przygotowań ślubnych. W takich momentach chcieliśmy polecić dziewczynom używanie plannera, jednak nie znaleźliśmy na rynku takiego, który by nam odpowiadał. Zdecydowaliśmy więc, że taki stworzymy. Pomysł był prosty, ale proces przygotowania produktu dużo bardziej skomplikowany niż myśleliśmy.

2. Co wyróżnia Wasz produkt spośród innych dostępnych na rynku?

Stworzyliśmy planner ślubny podkreślający czyste, minimalistyczne wzornictwo. Poświęciliśmy wiele uwagi, aby wyglądał nowocześnie, był użyteczny i inspirujący dla przyszłych narzeczonych. Zamieściliśmy około 50 fotografii z prawdziwych ślubów, które dokumentujemy na całym świecie w cudownych miejscach, takich jak Nowa Zelandia, Bali, Czechy czy Islandia. Ważne dla nas było również, aby planner wydrukować na matowym papierze, dzięki czemu będzie przyjemny w dotyku. Wypróbowaliśmy trzy drukarnie, zanim  rezultat nas zadowolił. Chcieliśmy, aby książka była użytecznym pomocnikiem, który poprowadzi panny młode przez cały proces przygotowań ślubnych. Z drugiej strony chcieliśmy, aby planner był piękną pamiątką tego okresu. W nowej wersji książki można nawet umieścić ulubione zdjęcie ślubne lub zdjęcie z zaręczyn. Osobiście nie mogę się doczekać, aby zaplanować własne wesele według naszego plannera.

3. Jak wyglądał proces tworzenia plannera? Od czego zaczęliście?

Wpadliśmy na pomysł podczas pobytu w Londynie. Zaczęliśmy nad nim pracować od razu w drodze powrotnej do Pragi. Był maj i myśleliśmy, że we wrześniu uda nam się wystartować. Zajęło nam to 8 miesięcy, aby doprowadzić planner do takiej formy, z której jesteśmy zadowoleni. Zrobiliśmy wszystko na własną rękę – od projektowania, zawartości i publikacji. Martin spędził wieki, aby znaleźć odpowiednią czcionkę. Powstało około 40 wersji plannera.

4. Czy potrzebowaliście pomocy eksperta na jakimś etapie tworzenia plannera? Spotkaliście jakąś trudność?

Konsultowaliśmy się ze znajomymi parami oraz przyjaciółmi, którzy mieli doświadczenia z własnymi ślubami. Jedna nasza znajoma, planując ślub, miała grafik rozpisany na 13 kartkach A4 (była bardzo zorganizowanym project managerem). Na podstawie wszystkich rozmów, zaleceń i wskazówek, wprowadziliśmy delikatne zmiany w rozdziałach i dodaliśmy kilka innych szczegółów.

Jak to często bywa, na ostatnim etapie już kończysz jedną rzecz, a dwie następne pojawiają się przed tobą. Na przykład, kiedy stworzyliśmy pierwszą drukowaną makietę, zdaliśmy sobie sprawę, że musimy trochę zmienić projekt. Wszystko po to, aby użytkownik mógł łatwo odczytać wszystko, i żeby nic ważnego nie pojawiło się w trudno dostępnym miejscu, jakim jest np. zszycie.

5. Jakie jest Wasze doświadczenie w temacie planowania ślubów? Pozytywne? Negatywne? Jakie trudności z tym związane dostrzegacie?

Myślę, że każdy, kto planuje jakieś wydarzenie, wie, że będą rzeczy, które nie idą zgodnie z założonym planem. Powiedziałbym, że w temacie wesel to już jakiś standard. Jeśli jest coś, co nie idzie tak jak zaplanowaliście, przyjmijcie to z uśmiechem i nie martwcie się. Ludzie w pobliżu tego nie zauważą, skupcie się na tym, co naprawdę ważneże Wy i Wasi najbliżsi zebraliście się tutaj, aby świętować razem Waszą miłość.

6. Co Waszym zdaniem jest najważniejsze jeśli chodzi o planowanie ślubu?

Zaplanuj dzień ślubu najlepiej, jak możesz sobie go wyobrazić! Może to brzmieć jak banał, ale wydaje mi się, że wielu ludzi planuje “wielki dzień” zgodnie z ideami swoich rodziców, krewnych lub tego, co jest oczekiwane lub uważane za standard. To dzień należący do dwóch osób i jako taki powinien odzwierciedlać ich osobowość. I to właśnie oni – państwo młodzi – powinni cieszyć się nim najbardziej. Doświadczyliśmy już wielu wspaniałych przykładów takiego podejścia. Jeśli czujesz, że chciałbyś przeżyć naprawdę intymną ucieczkę tylko we dwoje, zrób to! Wasza pierwsza randka miała miejsce w orientalnej restauracji i chcesz, aby ramen był daniem głównym na Waszym weselu? Zrób to, a będziesz zaskoczona, jak Wasza rodzina będzie zadowolona z przeżycia nowego doświadczenia. Chcesz mieć papierowe kwiaty jako bukiet ślubny? Cudownie! Będziesz mogła zachować je jako pamiątkę przez długi czas. Marzysz o wyjątkowej lokalizacji? Spróbuj poszukać na Airbnb – uwierz, czekają tam na odkrycie architektoniczne skarby, w konkurencyjnej cenie do zawyżonych cen sal weselnych.


7. Co można znaleźć w Waszym plannerze? Jak jest skonstruowany? Jakie punkty w nim poruszacie?

Książka podzielona jest na 7 głównych rozdziałów – Planowanie, Goście, Przygotowania, Ceremonia, Przyjęcie, Po ślubie, Notatki i Pomysły. Każdy z tych rozdziałów zawiera szczegółowe strony z konkretnymi tematami takimi jak: obrączki, papeteria, transport, lista kontrolna, lista gości, florystyka, jedzenie i napoje, wieczorne przyjęcie, miejsca siedzące itp. Wszystkie z nich zawierają najważniejsze elementy planu, więc książka poprowadzi Cię przez cały proces organizowania. Jest także mnóstwo miejsca na własne notatki dla każdej kategorii.

8. Podajcie jedną, główną wskazówkę dotyczącą planowania ślubu, która będzie przydatna dla przyszłych nowożeńców.

Nie przejmuj się zbytnio prognozą pogody! To jedyna rzecz, której nawet najlepsi organizatorzy ślubni nie mogą zagwarantować.

Poznajcie lepiej Everbay.co:

W 2011 roku rozpoczęliśmy naszą przygodę ze studiem Everbay. Pracowaliśmy z ludźmi o niewiarygodnych historiach – od byłego szefa Apple’a, do wodza jednego z dawnych plemion w Afryce, który przeżył walkę z lwem. Naszym celem jest tworzenie dokumentu ślubnego w stylu fine art, który staje się czymś bardzo ważnym dla pary młodej. Zawsze staramy się być blisko ludzi, poznać ich i zainspirować się ich historiami. Istotne dla nas jest także podróżowanie. Dzięki fotografiom byliśmy w stanie wracać do naszych ulubionych miejsc w Europie, Islandii, na Bali czy w Nowej Zelandii, a także co roku odkrywać nowe miejsca. Podobnie jak w życiu, w fotografii wolimy rzeczy, które przynosi świat, a nasze zdjęcia raczej dokumentują to, co widzimy, zamiast stylizować rzeczy na to, czym one nie są.

We really love our job.

English version below:

Planning a wedding – a thing that requires huge amounts of time, commitment and organizational skills. It is often embedded in our daily duties. From the difficult „How?” there is still long way to the wonderful „Yes!”. The idea, dreams, vision of this day is only one thing, but the organizational process is something more.

1. Why did you decide to create your wedding planner?

The first impulse to create the the wedding planner was when we were having meetings with future brides. Often they had all the notes written on pieces of paper and asking us some tips what’s working during the big day and what’s not. We wanted to recommend them some planner but we couldn’t find any which we liked so we decided to create one. The idea was simple but the process was much longer than we thought it would be.

2. What distinguishes your product from other wedding planners available on the market?

We created a wedding planner emphasising clean minimal design, we gave a lot of attention to make it look modern, useful and inspiring for brides-to-be with about 50 photos from real weddings that we shoot all over the world in wonderful places like New Zealand, Bali, Europe, Czech Republic, Iceland. It was also important for us to print it nicely on a matte paper, so that it feels great in your hands. We tried three printing houses before being satisfied with the result. We wanted the book to be useful planner to guide the brides through the whole planning process and on the other hand we wanted that they keep it like a memory of this period. In the new version of the book there is even space for sticking the favourite wedding photo or the photo from an engagement. Personally I can’t wait to plan my own wedding according to the book.

3. What was the process of creating the product? What were the steps? Where did you start?

We got the idea when we were in London and started working on it immediately on the plan on the way back to Prague. It was May and we thought that in September we will be launching the book. But it took us 8 months to have it in the form that we were satisfied. We did everything on our own from design, content as well as publishing, Martin spent ages to find the right font and we had about 40 versions of the book.

4. Did you need the help of an expert at some stage of creating a planner? Did you talk with anybody asking for advices? Have you met any difficulties?

We consulted some things with our past brides and friends who had experiences with their own weddings, one of them had her wedding plan on 13 A4s (she was a very organized project manager) and based on all the recommendations from them we slightly reorganized chapters and added some other details.

As it often is, in the final stage you finish one thing and two other appear in front of you. For example when we made a first printed maquette, we realized that we need to change the design a little bit, so that you can read everything easily and nothing important is in the middle where the binding is.

5. What is your experience in the theme of wedding planning? Positive? Negative? What difficulties do you see with this?

I think that everybody who plans something knows the fact that there will be things that don’t go according to the plan and actually I would say with weddings it’s some of kind a rule. If there is a thing that doesn’t go as planned, take it with a smile and don’t be stressed about that. People around will not notice (unless you don’t have a dress ) that there is something a little bit different and let’s focus on what’s really important, that you and the people close to you gathered here to celebrate your love together.

6. What do you think is the most important thing to start planning a wedding?

Plan the wedding day as best as you can imagine! It could sound like a cliche but I feel that a lot of people plan the big day according to the ideas of their parents, relatives or what is expected or considered to be standard. It’s a day of the two people and as such should reflect their personalities and these two should enjoy it the most. We have experienced so many wonderful examples of that. If you feel that you would like to experience a really intimate elopement just with you two, do it like that. Was it your first date at ramen bistro and you want that as a main course at the wedding? Do it and you will be surprised how granies will be happy about trying something new and it will be an new experience for them! Do you want to have dried or paper flower as your wedding bouquet? Lovely, plus you will be able to keep it as a memory for longer time. Are you feeling that you want an extraordinary location? Try to search Airbnb – there are architectonic treasures waiting to be discovered, rather than having sometimes overpriced wedding locations.

7. What can be found in your planner? How is it constructed? What points have you included in it?

The book is divided into 7 main chapters – Planning, Guests, Preparations, Ceremony, Reception, Things to do after wedding, Notes & ideas. Each of these chapters have detailed pages with specific topics like rings, stationery, transport, wedding checklist, guest list, flower decoration, food & drinks, evening party, seating etc., all of them include the most important things to plan, so the book guides you through the whole planning process, and there is also lots of space for your own notes to of each category.

8. Provide one main tip for planning a wedding that will be useful for future brides & grooms.

Don’t worry about the weather forecast too much! That’s the only thing even the best wedding planners can’t guarantee.

About Everbay:

Since 2011 when our studio Everbay began, we shot on 5 continents people with incredible stories, from ex-CEO of Apple to a village chief of one old tribe in Africa, who survived a fight with a lion. Our focus is fine art wedding documentary, which enables us do work that creates something very meaningful for someone, and be close to people, get to know them and be inspired by their stories. And also travel, thanks to photography we have been able to keep coming back to our favorite places around Europe, Iceland, Bali or New Zealand, as well as discover new places every year. Just like in life, in photography we prefer things that the world brings and with our photos we tend to rather document what we naturally see, rather than styling things into what they’re not.

We really love our job.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *